Ez a 4 x 50 kérdésből álló Oxfordi Önismereti és Személyiség Teszt feltárja azokat a bekövetkezett változásokat a képességeiben, személyiségében, amelyek akadályozzák önt az Élet különböző területein.

Az személyiségteszt speciális összeállításának köszönhetően ön a legpontosabb eredményt fogja megkapni.

Kövesse az önismereti teszt kitöltésnél az alábbi útmutatásokat!

  • Ne időzzön sokat egy teszt kérdésnél.
  • Minden teszt kérdést válaszoljon meg.
  • Amint megválaszolt egy teszt kérdést, lépjen a következő kérdésre.
  • A teszt kérdéseire a jelennek megfelelően válaszoljon.

Igennel, talánnal vagy nemmel válaszolhat az egyes teszt kérdésekre.

  • Az „igen” igent, vagy legtöbbször igent jelent.
  • A „talán” talánt, vagy bizonytalant jelent.
  • A „nem” nemet, vagy legtöbbször nemet jelent.

Kezdje el kitölteni a Kezdő teszt kérdéssor első kérdésénél, majd jelölje be válaszait a Középhaladó kérdéseknél, és így tovább. A kérdéscsoportok megválaszolása után nyomja meg a TOVÁBB gombot.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!
A személyiségteszt kitöltése és az adatbekérő űrlap rovatainak kitöltését megelőzően, mielőtt a megadott adatok rögzítéséhez hozzájárulását adja, kérjük, körültekintően olvassa el az adatvédelemmel és az adatkezeléssel kapcsolatos szabályzatot. A szabályzatban rögzítésre kerül, hogy a nyilatkozó minden, a kitöltő által megadott adat kezeléséhez hozzájárul, valamint, hogy a hozzájárulás önkéntes, és hogy az adatok rögzítése előtt megkapta a megfelelő tájékoztatást az adatkezelésről.

A személyiség teszt elküldése után olvassa el a személyes kiértékeléssel kapcsolatos rövid tájékoztatót

igen / talán / nem
Kezdő teszt kérdéssor 1/5
1. Tesz meggondolatlan megjegyzéseket vagy vádló kijelentéseket, amelyeket később megbán?
2. Amikor mások zavarba jönnek, ön egészen higgadt marad?
3. Lapozgat puszta szórakozásból vasúti menetrendeket, telefonkönyveket vagy szótárakat?
4. Ha döntést kell hoznia, befolyásolná, hogy kedveli-e az érintett személyt vagy sem?
5. Kettő vagy kevesebb gyermeket szeretne a családjában, noha egészsége és jövedelme többet is engedne?
6. Megrándulnak néha az izmai minden logikus ok nélkül?
7. Szeretne inkább olyan pozícióban lenni, ahol nem terheli a döntéshozatal felelőssége?
8. Mások kiszámíthatatlannak tartják a cselekedeteit?
9. Ön szerint több pénzt kellene költeni társadalombiztosításra?
10. A többi ember nagyon érdekli önt?
Kezdő teszt kérdéssor 2/5
11. Inkább monoton a hangja, mint változó magasságú?
12. Általában hagyja, hogy a másik személy indítsa el a társalgást?
13. Könnyen felkelti az érdeklődését más emberek beszélgetése?
14. Visszatartaná-e a vadászattól vagy a horgászattól az a gondolat, hogy fájdalmat okoz a vadaknak, kisebb állatoknak vagy a halaknak?
15. Gyakran cselekszik úgy, hogy nem számol a lehetséges veszéllyekkel?
16. Lassan beszél?
17. Általában nyugtalankodik amiatt, hogy meg kell óvnia egészségét?
18. Egy váratlan esemény hatására megrándulnak az izmai?
19. Kéréseit általában udvariasan intézi alkalmazottaihoz, rokonaihoz vagy diákjaihoz?
20. Ön szerint képes volna kapásból helyes ítéletet alkotni valamiről?
Kezdő teszt kérdéssor 3/5
21. Még mindig aggasztják múltbeli kudarcai?
22. Előfordul, hogy napokig szokatlanul aktívnak találja magát?
23. Zokon veszi, ha mások meg akarják mondani önnek, mit tegyen?
24. Általában nehezére esik „bevallani a dolgot”, és vállalni érte a felelősséget?
25. Inkább szűk, közeli barátokból álló baráti köre van, mint széles baráti és ismerősi köre?
26. Az élete állandó küzdelem a túlélésért?
27. Gyakran énekel vagy fütyörészik puszta szórakozásból?
28. Barátai melegszívűnek tartják?
29. Inkább adna utasításokat, mint kapna?
30. Élvezi elmondani az embereknek a legújabb botrányt munkatársairól?
Kezdő teszt kérdéssor 4/5
31. Egyet tudna érteni a „szigorú fegyelemmel”?
32. Nagy gondot okozna önnek az a gondolat, hogy valamit teljesen elölről újra el kell kezdenie?
33. Próbál másokat megnevettetni és mosolyra deríteni?
34. Úgy érzi, könnyű kifejeznie érzelmeit?
35. Tartózkodik a szemrehányástól, ha a másik személy elkésik a megbeszélt találkozóról?
36. Néha ünneprontónak tartják?
37. Úgy véli, vannak olyan emberek, akik kifejezetten barátságtalanok önnel szemben, és ön ellen dolgoznak?
38. Belátná-e, hogy nincs igaza, csak hogy „megőrizze a békességet”?
39. Csak kevés olyan ember van, akit tényleg kedvel?
40. Ritkán boldog anélkül, hogy különösebb oka lenne rá?
Kezdő teszt kérdéssor 5/5
41. Végigjárja az embereket egy társas összejövetelen?
42. Tesz ésszerű óvintézkedéseket a balesetek megelőzésére?
43. Nyugtalanítja a gondolat, hogy mások előtt kell beszélnie?
44. Ha a boltban látna egy árucikket, amelyet szemmel láthatóan tévesen alacsonyabbra áraztak be, mint a valódi ára, megpróbálna hozzájutni azon az áron?
45. Gyakran érzi úgy, hogy az emberek a háta mögött önre néznek, vagy önről beszélnek?
46. Ön mindig bajba keveredik?
47. Érez konkrét gyűlöletet vagy félelmet valakivel vagy valamivel szemben?
48. Jobban szeret néző lenni, mint részt venni valamilyen aktív sportban?
49. Úgy érzi, könnyű pártatlannak lenni?
50. Családja többi tagjával szemben szigorúan rögzített, udvarias viselkedésmódot követ?
Középhaladó teszt kérdéssor 1/5
51. Meg tudja adni a kezdő lökést egy társasági összejövetelen?
52. Vásárolna-e hitelre, bízva abban, hogy tudja fizetni a részleteket?
53. Fellép-e önnél valamilyen utóhatás, ha valami váratlan, például baleset vagy más nyugtalanító esemény történik?
54. Inkább valamennyi érintett személy javát tartja szem előtt, mint saját személyes érdekeit?
55. Amikor egy előadót hallgat, felmerül néha önben az a gondolat, hogy az előadó kifejezetten önre céloz?
56. A „külső zajok” ritkán zavarják meg a koncentrációban?
57. Általában naprakész a mindennapi eseményeket illetően?
58. Képes hat hónapon keresztül magabiztosan tervezni és dolgozni egy rendezvény lebonyolításán?
59. Ön szerint a modern „rácsok nélküli börtön” kudarcra van ítélve?
60. Hajlamos a gondatlanságra?
Középhaladó teszt kérdéssor 2/5
61. Előfordul valaha is, hogy úgy érzi, az élet olyan „álomszerű”, ahol minden olyan valószerűtlennek tűnik?
62. Hamar kiheveri a rossz hírek hatásait?
63. Amikor bírál, egyúttal igyekszik bíztatni is?
64. Általában „hidegnek” tartják önt?
65. A véleményei kevésbé fontosak ahhoz, hogy elmondja azokat másoknak?
66. Annyira magabiztos, hogy az néha zavar másokat?
67. „Rajta tartja a szemét” azokon a dolgain, amelyeket kölcsönad a barátainak?
68. Örömét leli a saját maga által választott tevékenységekben?
69. Nagy hatással van önre az érzelmekkel teli zene?
70. Teljesen elítél valakit, mert kapcsolatuk valamilyen szempontjából vetélytársa vagy ellenfele önnek?
Középhaladó teszt kérdéssor 3/5
71. Gyakran „ül és gondolkodik” a halálról, betegségekről, a fájdalomról és a szenvedésről?
72. Felkavarja a megbecsültség elvesztésének gondolata?
73. Állandóan gyűjt olyan dolgokat, amelyek „egyszer talán jók lesznek valamire”?
74. Kifogásolná a hibákat és rámutatna a rossz dolgokra másvalaki jellemében vagy keze munkájában?
75. Őszintén élvezi és értékeli a szép dolgokat?
76. Elajándékoz néha olyan dolgokat, amelyek szigorúan véve nem az önéi?
77. Kitörően üdvözli az embereket?
78. Gyakran elmélkedik a korábbi sorscsapásokon?
79. Néha erélyesnek tekintik tetteit vagy véleményeit?
80. Könnyen és neheztelés nélkül elfogadja a kritikát?
Középhaladó teszt kérdéssor 4/5
81. Általában zavartalanul hagyják a kintről jövő zajok, amikor pihenni próbál?
82. Hajlamos a féltékenységre?
83. Hajlamos halogatni a teendőit, aztán rájönni, hogy már túl késő?
84. Inkább engedelmeskedik mások kívánságainak, mint hogy igyekezzen a maga útját járni?
85. Úgy érzi, könnyű belekezdenie egy nagyobb feladatba?
86. Rágja a körmeit vagy ceruzája végét?
87. Túljátssza az érzelmeit csak hogy hatást keltsen?
88. Ha lerohannánk egy másik országot, együtt érezne azokkal, akik lelkiismereti okokból megtagadják a katonai szolgálatot abban az országban?
89. Vannak saját magával kapcsolatos érzékeny pontjai?
90. Kevés olyan érdeklődési- és tevékenységi köre van, amit saját maga választott?
Középhaladó teszt kérdéssor 5/5
91. Előfordul, hogy egyetlen gondolat napokig nem hagyja nyugodni?
92. Ön lassú evő?
93. Képes nyugalmat sugározni, amikor mások elvesztik a fejüket?
94. Megállna-e és megkérdezne valakit, hogy szüksége van-e segítségre, még ha az illető közvetlenül nem is kérte ezt Öntől?
95. Elfogult a saját iskolája, kollégiuma, klubja vagy csapata stb. javára?
96. Kifizeti az adósságait és betartja az ígéreteit, ha csak lehetséges?
97. Jó alvó?
98. Alkalmazna testi fenyítést egy tízéves gyermeknél, ha az nem engedelmeskedik önnek?
99. Szívesebben vállal passzív szerepet egy klubban vagy szervezetben, aminek a tagja?
100. Logikus és tudományos a gondolkodása?
Haladó teszt kérdéssor 1/5
101. A mai fiatalságnak több lehetősége van, mint az előző generációnak?
102. Kidob dolgokat csak azért, hogy rádöbbenjen, később szüksége lesz rájuk?
103. Könnyen letérne a megkezdett útról, ha az meglehetősen sok kellemetlenséggel járna?
104. Csak kevés téma „ragadtatja el”?
105. Ritkán gyanakvó mások tetteivel szemben?
106. Elgondolkodik néha azon, hogy akad-e egyáltalán valaki, aki tényleg törődik önnel?
107. Visszautasítja a felelősséget, mert kételkedik abban, hogy képes megbirkózni a dolgokkal?
108. Érez néha kényszert arra, hogy megismételjen valamilyen érdekes hírt vagy apróságot?
109. Hajlamos eltúlozni egy jogos panaszt?
110. Az arckifejezése inkább változatos, mint merev?
Haladó teszt kérdéssor 2/5
111. Általában meg kell magyaráznia vagy védenie a már kimondott véleményét?
112. Nyíltan és őszintén csodálja a szépet másokban?
113. Kifejezetten erőfeszítés lenne az ön számára belegondolni az öngyilkosság kérdésébe?
114. Úgy gondolja, energikusan viszonyul az élethez?
115. Egy nézeteltérés befolyásolná az általános kapcsolatát egy másik személlyel?
116. Olykor aggasztja egy kisebb kudarca?
117. Néha úgy érzi, hogy túl sokat beszél?
118. Sokat mosolyog?
119. Könnyű örömet okozni önnek?
120. Ha közvetlen ellenállásba ütközne, akkor is próbálná megvalósítani a saját elképzelését, ahelyett, hogy beadja a derekát?
Haladó teszt kérdéssor 3/5
121. Egy nem túl nagy távolságot is inkább autóval tenne meg, mint gyalog?
122. Megzavarja valaha is a szél süvítése vagy a „ház elcsendesülésének” zajai?
123. Befolyásolja a véleményét, hogy a dolgokat tapasztalatai, foglalkozása vagy képzése szempontjából tekinti?
124. Gyakran követ el tapintatlan baklövéseket?
125. Bizalmatlan azokkal szemben, akik pénzt kérnek kölcsön öntől?
126. Döntéseit személyes érdekek befolyásolják?
127. Nagyon fel tudja lelkesíteni „valami egyszerű kis dolog”?
128. Gyakran cselekszik úgy, hogy tudja, saját józan ítélőképessége mást tanácsolna?
129. Helyesli a faji vagy társadalmi osztályok szerinti megkülönböztetést?
130. Tud bármilyen beidegződéséről, mint például a haja, orra, füle birizgálása vagy ilyesmi?
Haladó teszt kérdéssor 4/5
131. Képes hamar alkalmazkodni és kihasználni az új körülményeket és helyzeteket, még akkor is, ha ezek nehezek?
132. „Borsódzik a háta” egyes zajoktól?
133. Képes megérteni a másik személy nézőpontját, ha akarja?
134. Inkább akkor fekszik le, amikor ön akar, mint „ahogy az óra diktálja”?
135. Türelmetlenné teszik mások „apró gyarlóságai”?
136. Idegesítik a gyerekek?
137. Kevésbé beszédes, mint a kollégái?
138. Általában késedelem nélkül és módszeresen végzi el a feladatait?
139. Inkább ön segítene útitársának, mint hogy a hivatalos szervekre bízza a dolgot?
140. A szavazáskor egymást követően ugyanannak a pártnak a képviselő listájára szavaz, ahelyett, hogy áttanulmányozná a jelölteket és a kiadványokat?
Haladó teszt kérdéssor 5/5
141. Gyakran búslakodik múltbeli betegségei vagy fájdalmas élményei miatt?
142. Nagyon kényelmetlenül érzi magát egy rendezetlen környezetben?
143. Általában megbírál egy filmet vagy előadást, amit lát, vagy egy könyvet, amit olvas?
144. Amikor elmesél egy mulatságos eseményt, könnyen tudja utánozni az eredeti eseményben szereplő sajátos stílust vagy nyelvjárást?
145. Saját gondolatai olyan témákban, amelyekben nem szakértő, elég fontosak ahhoz, hogy elmondja másoknak?
146. Hajlamos rendet rakni másvalaki rendetlen háztartásában?
147. Könnyen belenyugszik a vereségbe anélkül, hogy le kellene nyelnie a csalódását?
148. Gyakran érzi magát lehangoltnak?
149. Előfordul, hogy kényelmetlenül érzi magát gyerekek társaságában?
150. Inkább felzaklatja az, hogy nem képes elvégezni valamit, mint hogy találjon egy helyettesítő tevékenységet vagy módszert?
Befejező teszt kérdéssor 1/5
151. Néha egyáltalán nem képes átérezni a dolgok szellemét vagy hangulatát?
152. Ritkán juttatja kifejezésre sérelmeit?
153. „Hajrázni” szokott a munkában, vagyis viszonylag tétlen, és aztán egy-két napra beveti minden erejét?
154. Zavarja az önt körülvevő elvégzetlen feladatok száma?
155. Szeretnek az emberek az ön társaságában lenni?
156. Képes volna beavatkozás nélkül megállni, hogy valaki befejezze azt a „két utolsó szót” egy keresztrejtvényben?
157. A legtöbb embernek a legjobb oldalát nézi, és csak ritkán beszél róluk kíméletlenül?
158. Egész könnyen nevet vagy mosolyog?
159. Határozott és magabiztos a hangja és a stílusa?
160. Ha valaha is szenvedélyes, akkor is csak a közeli barátaival?
Befejező teszt kérdéssor 2/5
161. Az érdeklődési körei és szakterületei annyira fontosak, hogy kevés idő jut bármi másra is?
162. Szeretne „valamilyen új tevékenységet kezdeményezni” a környéken, ahol él?
163. Elvégezné egy állat megöléséhez szükséges lépéseket, hogy megszabadítsa a szenvedéstől?
164. Könnyen tud lazítani?
165. Kissé bánja a múltbeli csapásokat és kudarcokat?
166. A félelem vagy az aggódás gondolata fizikai reakciót vált ki önből?
167. Meg tud bízni a saját megítélésén alapuló döntésében egy érzelmekkel teli szituációban, amely érinti önt?
168. Valaki más tarthatná önt igazán aktívnak?
169. Úgy gondolja nehéz nekifognia egy elvégzendő feladatnak?
170. Ellenzi a bűnözők „feltételes szabadlábra helyezési” rendszerét?
Befejező teszt kérdéssor 3/5
171. Sok időt tölt fölösleges aggódással?
172. Egy nézeteltérésnél nehéz megértenie, hogy a másik személy hogyhogy nem érti az ön nézőpontját, és így nem ért egyet önnel?
173. Könnyen megbirkózik az élet mindennapos problémáival?
174. Általában őszinte másokhoz?
175. Inkább „várna, hogy történjen valami”, ellentétben azzal, hogy ön okozza azt?
176. Túlságosan szabadon költekezik jövedelméhez képest?
177. Képes „előre kiszámított kockázatot” vállalni túlzott aggódás nélkül?
178. Ha egy kisebb koccanás részese lenne, tényleg venné a fáradságot, hogy gondoskodjon arról, hogy megtérít minden kárt, amit ön okozott?
179. Mások parancsolgatnak önnek?
180. A barátaival szemben elnéző, bár másokat ugyanakkor szigorúbban ítélne meg?
Befejező teszt kérdéssor 4/5
181. Gyakran tűnődik saját alsóbbrendűségén?
182. Kritikusan beszélnek önről az emberek másoknak?
183. Zavarba jön egy szívből jövő üdvözléstől, például egy csóktól, öleléstől vagy hátba veregetéstől, ha az nyilvánosság előtt történik?
184. Gyakran előfordul, mások kívánságai miatt hogy nem tesz meg valamit, amit szeretne?
185. Időnként meg van győződve véleményei helyességéről egy témában, még ha nem is szakértő?
186. Gyakran találja úgy, hogy egyszerre mindenbe belekap?
187. Úgy tűnik, az ismerősei többre tartják a képességeit, mint ön?
188. A halál gondolata –vagy akár csak a halálra emlékeztető dolgok is– borzalommal töltik el?
189. Ha lerendeztek egy vitát, egy ideig még mindig durcás?
190. Barátságos a hangja, viselkedése és kifejezésmódja?
Befejező teszt kérdéssor 5/5
191. Az élet meglehetősen homályosnak és valószerűtlennek tűnik az ön számára?
192. Gyakran felzaklatja a háborús áldozatok és a politikai menekültek sorsa?
193. „Távolabbi ismerősök” fordulnak önhöz segítségért vagy tanácsért személyes problémáikkal?
194. Ha elveszít valamit, akkor arra gondol, hogy „biztos ellopta vagy elhányta valaki”?
195. Ha úgy gondolná, hogy valaki gyanakszik önre és tetteire, akkor inkább megbeszélné vele a dolgot, mint hagyná, hogy ő maga derítse ki?
196. Érzi néha úgy, hogy kora a hátrányára van (túl fiatal vagy túl idős)?
197. Vannak olyan időszakai, amikor minden látszólagos ok nélkül szomorú és lehangolt?
198. Sokat zsörtölődik azon, hogy milyen körülményekkel kell szembenéznie az életben?
199. Hajlamos elrejteni az érzelmeit?
200. Ön szerint sok jó barátja van?

Ön sikeresen kitöltötte a tesztet!

A teszt kiértékeléshez adja meg az alábbi adatokat. A Személyiség Teszt eredményeinek ismertetéséhez személyes időpontot fogunk adni, amelyet telefonon egyeztetünk.

A teszt kiértékelése ingyenes!

Az ön neve:
Az ön életkora:
Az ön neme:
Annak a mobiltelefonnak a száma, amelyen kollégánk elérheti a kiértékelés egyeztetésével kapcsolatban.
Az adatvédelmi szabályzatot elfogadom Adatvédelmi szabályzat